เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง ระบบเอกสารดาวน์โหลด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระบบเอกสารดาวน์โหลด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/07/2024 เวลา  : 15:36 น. โดย  : ครูบอย
โหลด1 : 13072415363WXIG1.PHP
โหลด2 : 13072415363WXIG2.PHP

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save