เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง ระบบเอกสารดาวน์โหลด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระบบเอกสารดาวน์โหลด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/06/2023 เวลา  : 14:44 น. โดย  :
โหลด1 :
โหลด2 : 1906231444X6IBN2.PHP

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save